Podvozek

standardně do šířky 3,5 m a délky 10 m

Podvozek

  • při výrobě, jako hlavní nosníky, používáme uzavřené železné profily (jekly) o rozměrech odpovídajících hmotnosti a velikosti maringotky
  • na hlavní nosníky jsou přivařené příčné profily taktéž z jeklů, na které je následně postavena a přikotvena dřevěná stavba
  • svařovaní probíhá technologií CO2
  • velikost podvozku standartně do šířky 3,5 m a délky 10 m 
  • v případě většího podvozku je možno individuální řešení

Náprava

  • počet náprav určujeme podle velikosti a hmotnosti maringotky
  • kola renovujeme z vyřazených starších náprav osobních automobilů a dáváme jim nové pneumatiky s vyšší nosností

Ojnice (oj)

  • oj může být stálá, nebo odnímatelná a zakončena okem pro traktor, nebo klasickým tažným zařízením za auto
  • na přední části oje je instalována výškově stavitelná noha, nebo opěrné kolečko
  • celý podvozek je opatřen dvojitým ochranným nátěrem